MOGF er en forening for stein interesserte. Vi har medlemsmøter og steinturer.

Vi er åpne for alternativ bruk av stein, så noen medlemsmøter er også rettet den veien.
Vi er folk i alle kunnskap avdelinger, alder og interesser av stein, men alle har stein og geologien til felles da.

Her er det plass og muligheter til deg, bare du er "stein- gæern"


Vårt klubbhus ligger i Rygge

Det er her vi holder våre klubbmøter og andre aktiviteter
Vi har en fin steinsamling og eget berabeidingsrom med stor steinsag og flere poleringstasjoner